Friday, October 16, 2009

HIRARC

Setiap tapak bina di WAJIB kan menyediakan
HIRARC yang meliputi keseluruhan aktiviti kerja
di tapak bina.

Dirasakan perlu ada pihak yang berkenaan yang

boleh 'membukukan' HIRARC bagi memudahkan
tugas serta sebagai bahan rujukan berdasarkan
aktiviti kerja setiap tapak bina adalah hampir
sama sahaja.
No comments: