Saturday, October 17, 2009

LATIHAN & PROMOSI

Latihan & promosi OSH di tapak bina adalah menjadi kemestian
di tapak bina. Penyediaan program OSH perlu dilaksanakan
bagi setiap staff atau pekerja atau sesiapa sahaja yang terlibat iaitu :
* Latihan Induksi (Induction training)
* Taklimat keselamatan & kesihatan (Tool Box meeting)
* Promosi OSH menggunakan audio & video
* Kempen OSH oleh pihak pengurusan
* Pertandingan & insentif OSH

No comments: