Sunday, October 18, 2009

LAPORAN BULANAN KESELAMATAN & KESIHATAN - KEPERLUAN JKKP

Laporan Keselamatan & Kesihatan tapak bina atau sesuatu projek
perlu dimajukan ke pejabat JKKP setiap bulan.

Format ringkas memang JKKP dah sediakan.

Masalahnya berapa peratus (%) syarikat/tapakbina atau SHO
yang mematuhi perkara ini. Adakah tindakan, peringatan atau
sebagainya yang kita selaku SHO terima dari JKKP jika gagal
mengambil tindakan atau memajukankan laporan tersebut?

No comments: