Saturday, October 17, 2009

PENGURUSAN MESIN/JENTERA DI TAPAK BINA


Mesin/Jentera/peralatan yang dipasang, guna &
ditempatkan di tapak bina perlu (WAJIB)
mempunyai Sijil Kelayakan yang sah
(Certificate of Fitness). - PMA & PMT
Pemandu/operator yang mengendalikan
mesin/jentera perlu menjalani latihan yang
sesuai dan diiktiraf.
Pemeriksaan mesin/jentera/peralatan
perlu dilaksanakan mengikut jadual.

Rekod perkhidmatan & senggaraan
(servicing & maintenance) perlu disediakan
dan disimpan untuk sedia diperiksa oleh JKKP.

Prosedur Operasi Selamat (SOP)
setiap mesin/jentera disediakan.

Setiap operator kren (crane) mesti mempunyai
sijil kelayakan yang sah.

No comments: