Thursday, October 15, 2009

PMA untuk Jentera/Mesin angkat

Setiap mesin/jentera angkat diwajibkan memohon PMA
daripada pihak JKKP. Prosedur & cara nya amat mudah
tetapi amat sukar jika tatacara atau keperluannya tidak
dipatuhi.

Setiap mesin/jentera angkat PMA tertakluk kepada lokasi
atau tapak bina masa ianya beroperasi.

Ada yang bertindak betul mengikut lunas-lunas peraturan
dan undang-undang dan ada yang ingin tidak mengikuti
peraturan/undang-undang.

Siapakah perlu dipertanggungjawabkan jika perkara ini
berlaku iaitu PMA lokasi lama tetapi diguna/pindahkan
di tapak bina/lokasi baru ?

No comments: