Monday, October 12, 2009

PERTUKARAN PEGAWAI JKKP

Proses pertukaran/perpindahan/berubah angin
pegawai-pegawai telah dan sedang berlaku di
dalam organisasi JKKP.
Proses ini perlu bagi memantapkan lagi penguatkuasaan
JKKP terhadap tapak bina. Mana-mana pegawai
yang telah 'selesa' dengan mana-mana syarikat/
tapak bina perlu ditukarkan agar rasa 'terhutang
budi' atau 'segan' untuk ambil tindakan dapat dihindarkan.

No comments: