Wednesday, October 14, 2009

SAFETY MANUAL & POLICY

Perkara utama atau pertama yang diminta oleh
SHO jika baru melapor diri ke tempat baru
adalah 'Safety Manual & Safety Policy'.

Bermacam-macam bentuk/isi kandungan/kaedah
yang ada atau disediakan bagi penyediaan 'Safety
Manual & Policy'.

Namun selalunya 'Safety Manual & Policy' yang
disediakan itu nampaknya lengkap,
penuh dengan panduan,peraturan,garispanduan,
kaedah,serta format-format yang sentiasa serta
menjadi keperluan.

Kebiasaannya jika 'BARU', 'manual & policy'
sentiasa dipatuhi, dipraktikkan dan dilaksanakan
tetapi bila dah agak-agak 'LAMA' kebanyakannya
'manual & policy' hanya sebagai dokumen
prasyarat untuk dimajukan ke JKKP bagi
pendaftaran tapak bina.No comments: