Thursday, October 15, 2009

OSH ORGANISASI

Pembentukan OSH organisasi di tapak bina serta
tugas & tanggungjawab perlu dibentuk dan
dinyatakan dengan jelas. Penubuhan Jawatan
Kuasa Keselamatan & Kesihatan tapak bina
dilaksanakan.

Keahlian JK Keselamatan & Kesihatan perlu
dibentuk mengikut keperluan dan peraturan.

Pelantikan Ahli JK perlu di buat secara bertulis
dan ditandatangani samada MD/GM/Director atau PM.

Kekerapan mesyuarat JK Keselamatan &
Kesihatan secara tetap minima sekali setiap
3 bulan perlu dilaksanakan.

Kekerapan pemeriksaan tapak bina olleh Ahli
JK minima sekali setiap 3 bulan adalah perlu.

Pelantikan 'Safety Officer' berkelayakan
(competent by JKKP) dan 'Safety Supervisor'
perlu di buat jika perlu/mengikut peraturan.
Sediakan pelantikan Orang yang dilantik
(designated person) bagi setiap tugas
atau kerja.

No comments: