Monday, October 12, 2009

PEGAWAI KESELAMATAN & KESIHATAN vs PENYELIA KESELAMATAN & KESIHATAN

Penugasan 'Safety Officer' (competent) & 'Safety Supervisor'
di mana-mana tapak bina adalah suatu keperluan WAJIB
bagi projek bernilai atas RM 20 juta.
Perlukah JKKP menyiasat mana-mana syarikat/
tapak bina yang tidak mematuhi peraturan/arahan/prosedur/akta
yang sekian lama dikeluarkan
(Rujuk OSHA 1994 - dah 15 tahun).
Baru-baru ini dimaklumkan oleh pegawai JKKP sendiri, bagi
mana-mana 'Safety Officer/Supervisor' yang mengendalikan
2 - 3 tapak bina (nilai projek RM 20 juta) perlu mematuhi
peraturan melantik hanya SHO yang 'competent' sahaja.
Adakah perkara ini baru ?
Bilakah perkara ini boleh diselesaikan?